Redactie
prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar (voorzitter)

mr. V. van den Brink
mr. drs. E.J. Govaers

mr. dr. H.J. van Harten
mr. dr. J. Hielkema

mr. B.F.A. van Huijgevoort
mr. F. Kleefmann

mr. L. Plas

mr. R. van Raaij
mr. J.W.M. Tromp

mr. M.J.H.M. Verhoeven

Redactiesecretaris
mr. E.J.H.G. van Binnebeke
mr. R.P. van der Pijl

Uitgever
Sdu Uitgevers
drs. G.J. Schinkel
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
Trema1702.jpg
Klik hier voor eerdere afleveringen

Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (TREMA)


Het tijdschriftTrema is hét juridisch vaktijdschrift voor de rechterlijke macht. Trema komt tot stand in een samenwerking tussen de NVvR en Sdu Uitgevers.

Opinies, wetgeving en achtergronden
Trema is enerzijds het orgaan van de NVvR, anderzijds hét vakblad voor de zittende en staande magistratuur en voor al diegenen die geïnformeerd willen zijn over het onderwerp ‘rechtspleging’. U vindt in Trema artikelen en opinies, maar er wordt ook ruim aandacht besteed aan wetgeving, jurisprudentie, onderzoek over de rechterlijke organisatie, procesrecht en rechterlijk beleid.

Verschijning
Trema verschijnt tienmaal per jaar. Het Straftoemetingsbulletin verschijnt tweemaal per jaar als bijlage.


Inhoud TREMA nummer 2 - februari 2017


Uit de redactie

Het rechterlijk tekort?
H.J. van Harten


Class actions, (all) the American way?
M.F.J.N. van Osch


Nieuwe aanbevelingen voor het stellen van prejudiciële vragen
M.A. Fierstra


Publicatie van feitenrechtspraak
C.C.M. Althoff, J.C.D. Crezée, M.G. Smeenk en J.D.A. den Tonkelaar


Aandacht gevraagd voor de btw bij de vergoeding van schade
A. van Dongen


Boekbespreking

De rechter als evenwichtskunstenaar.
A.B. Terlouw


De Vindplaats

De Voorste Stroom-arresten
E.J. Govaers


Personalia

Publicatie van feitenrechtspraak (avonturen...
Bij de rechterlijke uitspraken die zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl zijn grote verschillen tussen, maar ook binnen gerechten...
lees meer
Nieuwe aanbevelingen voor het stellen van...
Op 11 oktober 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) nieuwe Aanbevelingen aan de nationale...
lees meer
Class actions, (all) the American way?
Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de International Association of Judges werd gesproken over hoe collectieve massaschadeclaims,...
lees meer
De rechter als evenwichtskunstenaar (een...
Met veel interesse las ik de dissertatie De rechter als veenwichtskunstenaar. De vrijheid van de rechter om zijn persoonlijke meningen...
lees meer